Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Banker ger undantag från amorteringskrav vid köp av nyproducerad bostad

Publicerad 2024-02-28

Bankerna kan ge undantag från amorteringskravet i samband med att låntagare köper en nyproducerad bostad. Sju av åtta banker använder undantaget och…

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2023

Publicerad 2024-02-23

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Fortsatt viktigt att vara en aktiv konsument på bankmarknaden

Publicerad 2024-02-13

Under det fjärde kvartalet 2023 ökade skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering…

Våra prioriteringar i tillsynen 2024

Publicerad 2024-02-08

Erbjuds konsumenter rätt tjänster på finansmarknaden? Hur levererar sektorn samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld? Hur skyddar sig finansiella…