Våra register

På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.

 

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier

Företagsregistret

Företag och personer under vår tillsyn samt registrerade företag.

FI:s varningslista

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för.

Diarieförda ärenden

Finansinspektionens diarium

Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Börsinformation

Flaggningsmeddelanden och annan offentliggjord information av börsbolagen.

Laddar sidan