Ägarrapportering

Finansiella företag är skyldiga att rapportera större innehav som exempelvis dotterbolag och andra ägarintressen.

Rapporteringen ska göras årligen eller i samband med ändrade ägarförhållanden.

Även uppgifter om regel- och klagomålsansvariga rapporteras här. Förändringar ska rapporteras löpande.

Ansök om behörighet

Använd Blankett för anmälan av behörighet att rapportera om ägare/ägande för att ansöka om att via internet rapportera ägares kvalificerade innehav och ägarintressen till FI.

FI har sju dagars handläggningstid för behörighetsanmälan.

Blanketten skickas till:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Läs mer

It-support

Teknikfrågor, inloggning
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan