Försäkringsförmedlare

2016-02-19 | Solvens 2 Försäkring

De regler som presenteras här riktar sig till alla typer av försäkringsförmedlare.

Det innebär att försäkringsförmedlare som förmedlar såväl liv- som skadeförsäkringar ska tillämpa dessa regler. Detta gäller även försäkringsförmedlare som är anknutna till ett försäkringsbolag.

Laddar sidan