Internationella riktlinjer

Riktlinjer och rekommendationer från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har samma tyngd som FI:s allmänna råd.

EU-myndigheten publicerar sina riktlinjer och rekommendationer på svenska (och andra EU-länders språk) och de ges inte ut parallellt som allmänna råd i FI:s författningssamling. Att de finns översatta till svenska är en förutsättning för att de ska sägas gälla.

På Eiopas webbplats finns en särskild sida där myndighetens rekommendationer finns tillgängliga (se länk nedan). Följande riktlinje riktar sig särskilt till försäkringsförmedlare:

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan