Rapportera

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till Finansinspektionen. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Skyldigheten att rapportera gäller på alla områden:

  • Bank - kreditinstitut, betaltjänster, elektroniska pengar med flera.
  • Försäkring - skade- och livföretag, tjänstepension, försäkringsförmedling med flera.
  • Marknad - fond- och vp-bolag, transaktioner, blankning, flaggning med flera.


Anmälningskyldighet gäller även för affärer som sker i bolag som är noterade på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar).

Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Frågor och svar om rapportering

Läs vanliga frågor och svar om rapportering

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Laddar sidan