Rapportera

 

Läs mer om hur du rapporterar

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar mm.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling mm. 
  • Marknad - blankning, flaggning, fond, MAR, TRS mm.


Anmäl ett företag som inte följer lagar och regler: 
Tipsa FI

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Periodisk rapportering

Allt om periodisk rapportering

Ägarrapportering

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Försäkrings- distribution

Rapportering för försäkringsförmedlare

Finansiella rapporter

Kurspåverkande information

Blankning

Anmälan av korta positioner

Flaggning

Köp eller sälj som leder till att gränsvärden passeras

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Laddar sidan