Rapportera

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till Finansinspektionen. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Skyldigheten att rapportera gäller på alla områden:

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar, finansiella konglomerat med mera.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling med mera.
  • Marknad - transaktioner, blankning, flaggning med mera.

Anmälningskyldighet gäller även för affärer som sker i bolag som är noterade på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar).

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Periodisk rapportering

Allt om periodisk rapportering

Försäkrings- distribution

Rapportering för försäkringsförmedlare

Finansiella rapporter

Kurspåverkande information

Blankning

Anmälan av korta positioner

Flaggning

Köp eller sälj som leder till att gränsvärden passeras

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Laddar sidan