Rapportera

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till Finansinspektionen. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Skyldigheten att rapportera gäller på alla områden:

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar, finansiella konglomerat med mera.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling med mera.
  • Marknad - transaktioner, blankning, flaggning med mera.

Anmälningskyldighet gäller även för affärer som sker i bolag som är noterade på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar).

Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Blankning

Anmälan av korta positioner

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Laddar sidan