Rapportera

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till Finansinspektionen. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Skyldigheten att rapportera gäller på alla områden:

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar, finansiella konglomerat med mera.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling med mera.
  • Marknad - transaktioner, blankning, flaggning med mera.

Anmälningskyldighet gäller även för affärer som sker i bolag som är noterade på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar).

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Periodisk rapportering

Allt om periodisk rapportering

Blankning

Anmälan av korta positioner

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Laddar sidan