Rapportera

 

Läs mer om hur du rapporterar

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar mm.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling mm. 
  • Marknad - blankning, flaggning, fond, MAR, TRS mm.


Anmäl ett företag som inte följer lagar och regler: 
Tipsa FI

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Periodisk rapportering

Allt om periodisk rapportering

Insynshandel

Rapportera insynshandel i rapporteringsportalen

Ägarrapportering

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Försäkrings- distribution

Rapportering för försäkringsförmedlare

Finansiella rapporter

Kurspåverkande information

Blankning

Anmälan av korta positioner

Flaggning

Köp eller sälj som leder till att gränsvärden passeras

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Laddar sidan