FFFS 2019:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Gäller från 2020-01-01 , ändring av FFFS 2011:27

Sammanfattning

FI ersätter hänvisningarna till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag med hänvisningar till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Detta med anledning av den nya lagen om tjänstepensionsföretag. Vidare ersätts begreppet dispens med begreppet undantag i föreskriften och i föreskriftens rubrik.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. ändr. 2019:24

Dokument