FFFS 2022:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2017:2) om värdepappersrörelse

Gäller från 2022-11-22 , ändring av FFFS 2017:2

Sammanfattning

Ändringarna gäller värdepappersinstitut. De gäller även viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver, nämligen diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument och sidotjänster.

Det görs ändringar i föreskrifterna om produktstyrning. Ändringarna innebär bland annat att hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när ett värdepappersinstitut specificerar målgrupp för ett finansiellt instrument samt att hållbarhetsfaktorer ska presenteras på ett transparent sätt.

Ändringarna genomför de ändringar i direktiv (EU) 2017/593 som har gjorts genom direktiv (EU) 2021/1269.

Ändringarna gäller från den 22 november 2022. ändr. 2022:16

Dokument