Företagsregistret

Avida Finans AB filial Finland

Adress
Vänrikinkuja 3, plan 4
02600 ESPOO
Finland
Telefon
 
Kategori
Svenskt kreditmarknadsbolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
47597
Status
Aktiv, 2013-09-04

Tillstånd

  • 2013-07-03 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filialer

Övrigt