Företagsregistret

Resurs Bank Aktiebolag, filial Danmark

Adress
Delta Park 46
Danmark
Telefon
+45 39131600
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
17638
Status
Aktiv, 2015-01-01

Tillstånd

 • 2015-11-16 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2015-11-16 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2015-06-01 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2014-10-07 Reg av företag som bedriver inlåningsverksamhet
  Registrering av företag som bedriver inlångingsverksamhet, enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
 • 2014-10-07 Utlåning
  Utlåning är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2014-10-07 Betalningstjänst
  Betaltjänster är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2014-10-07 Utställande av administration av betalningsmedel
  Utställande av admininistration av betalningsmedel är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag

Filial till

Laddar sidan