Företagsregistret

Brocc AB (publ)

Adress
Biblioteksgatan 8
111 46 Stockholm
Sverige
Telefon
08-55925059
Kategori
Betalningsinstitut
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556983-3204
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
45027
Status
Aktiv, 2015-10-28

Tillstånd

  • 2019-02-04 Genomföra betalningstransaktioner
    Genomföra betalningstransaktioner
  • 2019-02-04 Genomföra bet.trans genom kreditutrymme
    Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme
  • 2019-02-04 Penningöverföring
    Penningöverföring

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

Övrigt