Företagsregistret

Mangold Fondkommission AB

Adress
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Sverige
Telefon
08-503 015 50
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
Försäkringsdistribution
 
Organisationsnummer
556585-1267
Institutnummer hos FI
35506
Status
Aktiv, 2000-12-04

Tillstånd

 • 2019-04-03 Driva valutahandel
  Driva valutahandel, enligt 2 kap. 3 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2018-07-05 Tillstånd registreras som förv av fondandelar
  Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 12 § eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 5 §
 • 2018-01-15 Utföra valutatjänster i samband med invtjänster
  Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 2 kap. 2 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2018-01-15 Utarb o sprida fin analys/rek handel m fin instr
  Utarbeta och sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 2 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2010-03-19 Ta emot kunders medel på konto
  Ta emot kunders medel på konto, enligt 2 kap. 2 § 8 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2008-04-01 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2008-04-01 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2008-04-01 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
  IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2008-04-01 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
  IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2008-04-01 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2008-04-01 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2008-03-03 Annan sidoverksamhet
  Annan sidoverksamhet, enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning…
  Handel med finansiella instrument för egen räkning, enligt 2 kap. 1 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Garantigivn o plac av fin instr med fast åtagande
  Garantigivning och placering av finansiella instrument med fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 6 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Plac av finansiella instrument utan fast åtagande
  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 7 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Förvara fin instr o ta emot medel m redovisnskyld
  Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Lämna kredit för genomförande trans m fin instr
  Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiellt instrument, enligt 2 kap. 2 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Råd ftg o utf tjänster vid fusion o ftgsförvärv
  Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsförvärv, enligt 2 kap. 2 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utföra tjänster m garantigivn betr fin instr
  Utföra tjänster i samband med garantigivning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 2 § 6 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Se gränsöverskridande handel

Filialer

ombud - mottagande o vidarebefordran order betr fin instr

ombud - investeringsrådgivning till kund betr fin instr

ombud - plac av finansiella instrument utan fast åtagande

anställdaforsform

Laddar sidan