Företagsregistret

Solid Försäkringsaktiebolag filial, Finland

Adress
Teknoboulevarden 3, 01530 Vanda
FI-00002 Helsinki
Finland
Telefon
0400 604 001
Kategori
Svenskt försäkringsbolag, utländsk filial, skad
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
27151
Status
Aktiv, 2017-01-17

Tillstånd

 • 2017-01-17 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 7. Godstransport (direkt)
  7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 17. Rättsskydd (direkt)
  17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-17 18. Assistans (direkt)
  18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Filial till

Laddar sidan