Företagsregistret

Svea Humana & kapital AB

Adress
Himnavägen 87
585 65 LINGHEM
Sverige
Telefon
 
Kategori
Utländskt betalningsinstitut, svenskt ombud
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
559200-4310
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
55542
Status
Aktiv, 2020-07-06

Tillstånd

    agerar ombud - penningöverföring, enligt betaltjänstdirektivet 2007/64/eg, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)

    Övrigt