Företagsregistret

Nordax Bank AB (publ)

Adress
Box 23124
104 35 Stockholm
Sverige
Telefon
08 690 1204
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Medelstort institut
 
Organisationsnummer
556647-7286
LEI kod
21380057HUGFEAF25W84
Institutnummer hos FI
41519
Status
Aktiv, 2004-01-27

Tillstånd

  • 2014-12-05 Tillstånd att bedriva bankrörelse
    Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse

Se gränsöverskridande handel

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - 17. rättsskydd (direkt)

agerar ombud - 18. assistans (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

Övrigt