Företagsregistret

Fortum Sverige AB

Adress
Box 3030
169 03 Solna
Sverige
Telefon
 
Kategori
saknas
Annan verksamhet
Sv. Ank. ombud till utl.värdepappersbolag i EES
 
Organisationsnummer
556006-8230
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
59434
Status
Aktiv, 2021-02-08

Tillstånd

    agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

    agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

    agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

    agerar ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

    Övrigt