Företagsregistret

Northmill Bank AB, filial i Finland

Adress
Unioninkatu 20-22
00130 Helsingfors
Finland
Telefon
 
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
55568
Status
Aktiv, 2021-07-01

Tillstånd

  • 2021-03-01 Betalningstjänst
    Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2020-10-01 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2020-07-01 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filialer

Övrigt