Företagsregistret

Avida Finans AB, filial Norge

Adress
Postboks 6134-Etterstad
0602 OSLO
Norge
Telefon
+4721521000
Kategori
Svenskt kreditmarknadsbolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
47586
Status
Aktiv, 2008-05-01

Tillstånd

  • 2008-01-02 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2007-06-26 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2007-06-26 Finansiell leasing
    Finansiell leasing. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filialer

Övrigt