Företagsregistret

Bigbank AS Sverige Filial

Adress
Olof Palmes gata 29
111 22 Stockholm
Sverige
Telefon
Kategori
Utländsk bank, svensk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0872
Institutnummer hos FI
11664
Status
Aktiv, 2012-01-19 - 1900-01-01

Tillstånd

  • 2013-05-29 Inlåning
    Inlåning, enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet 7 §
  • 2012-01-19 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Övrigt

Laddar sidan