Företagsregistret

Global Enterprise Sweden AB

Adress
Gamla gatan 12 A
703 61 Örebro
Sverige
Telefon
Kategori
Ombud för betalningsinstitut/registrerad betaltjän
Annan verksamhet
Utländskt betalningsinstitut, svenskt ombud
 
Organisationsnummer
556861-0512
Institutnummer hos FI
45554
Status
Aktiv, 2013-01-10

Tillstånd

  • 2017-09-25 Insättning/uttag betalkonto
    Insättning/uttag betalkonto, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 1 kap. 2 § 1 p.
  • 2017-09-25 Genomföra betaltransaktioner
    Genomföra betaltransaktioner, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 1 kap. 2 § 2 p.
  • 2013-01-10 Penningöverföring
    Penningöverföring, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 1 kap. 2 § 5 p.

agerar ombud - penningöverföring, enligt betaltjänstdirektivet 2007/64/eg, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)

Laddar sidan