Företagsregistret

ESSE Money Exchange AB

Adress
Storgatan 34
582 23 Linköping
Sverige
Telefon
4613101125
Kategori
Registrerad betaltjänstleverantör
Annan verksamhet
Utländskt betalningsinstitut, svenskt ombud
 
Organisationsnummer
559017-8983
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
45585
Status
Aktiv, 2015-10-06

Tillstånd

  • 2019-07-05 Tjänster kontantinsättning på betalkonto
    Tjänster kontantinsättning på betalkonto
  • 2019-07-05 Tjänster kontantuttag från betalkonto
    Tjänster kontantuttag från betalkonto
  • 2015-10-14 Gränsöverskridande verksamhet penningöverf
    Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)

agerar ombud - tjänster kontantinsättning på betalkonto

agerar ombud - tjänster kontantuttag från betalkonto

agerar ombud - penningöverföring, enligt betaltjänstdirektivet 2007/64/eg, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)

agerar ombud - penningöverföring

Övrigt