Företagsregistret

Lysa AB

Adress
Riddargatan 17A
114 57 STOCKHOLM
Telefon
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
Försäkringsförmedling
 
Organisationsnummer
559028-0821
Institutnummer hos FI
35281
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2018-09-25 Ia) Livförsäkring (direkt)
  • 2018-09-25 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
  • 2016-07-05 Förvaltare av fondandelar
  • 2016-06-21 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
  • 2016-06-21 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld

Anställda försäkringsförmedlare

Laddar sidan