Företagsregistret

Pleo Financial Services A/S

Adress
Ravnsborg Tværgade 5C
2200 Copenhagen
Danmark
Telefon
+45 42420161
Kategori
Utländskt e-pengainstitut, gränsöverskridande hand
Annan verksamhet
Utl.förs.förmedlare, gränsöverskridande handel
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
52690
Status
Aktiv, 2019-01-10

Tillstånd

 • 2019-03-01 Genomföra betalningstransaktioner
  Genomföra betalningstransaktioner
 • 2019-03-01 Genomföra bet.trans genom kreditutrymme
  Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme
 • 2019-03-01 Ge ut bet.instrument/lösa in transaktionsbelopp
  Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp
 • 2019-03-01 Utgivning av elektroniska pengar
  Utgivning av elektroniska pengar, enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar 2 kap. 1 §

Övrigt