Företagsregistret

Mangold Fondkommission AB

Adress
Engelbrektsplan 2
114 34 STOCKHOLM
Telefon
08-503 015 50
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
Försäkringsförmedling
 
Organisationsnummer
556585-1267
Institutnummer hos FI
35506
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2019-04-03 Driva valutahandel
 • 2018-07-05 Förvaltare av fondandelar
 • 2018-01-15 Utföra valutatjänster i samband m investeringstjänster
 • 2018-01-15 Utarbeta, sprida fi analyser/rekom för handel med fi instr
 • 2010-03-19 Ta emot kunders medel på konto
 • 2008-04-01 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
 • 2008-04-01 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2008-03-03 Annan sidoverksamhet
 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • 2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Garantigivning & placering av fi instrument m fast åtagande
 • 2007-11-01 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • 2007-11-01 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld
 • 2007-11-01 Lämna kredit för genomförande av transaktion m fi instr
 • 2007-11-01 Råd till ftg samt utföra tjänster vid fusion & ftguppköp
 • 2007-11-01 Utföra tjänster i samband m garantigivning avs fi instrument

Se gränsöverskridande handel

Anställda försäkringsförmedlare

Laddar sidan