Företagsregistret

Quantum Leben AG

Adress
Städtle 18
Liechtenstein
Telefon
 
Kategori
Utländskt försäkringsbolag, gränsöverskridande han
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
27578
Status
Aktiv, 2011-03-03

Tillstånd

 • 2019-04-02 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2019-04-02 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-03-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-03-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-03-03 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-03-03 VI. Capital redemption
  VI. Capital redemption

Övrigt