Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Resurs Bank Aktiebolag

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
TYSKLAND
2004-03-16
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2004-03-16
Penningmarknadsmäkling
2004-03-16
Portföljförvaltning och -rådgivning
2004-03-16
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2004-03-16
Bankfacktjänster
2004-03-16
Utlåning
2004-03-16
Finansiell leasing
2004-03-16
Betalningsförmedling
2004-03-16
Utställande av administration av betalningsmedel
2004-03-16
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
DANMARK
2012-10-02
16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2002-09-11
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2002-09-11
Penningmarknadsmäkling
2002-09-11
Portföljförvaltning och -rådgivning
2002-09-11
Förvaring och förvaltning av värdepapper
1997-08-29
Kreditupplysningstjänster
2002-09-11
Bankfacktjänster
1997-08-29
Utlåning
1997-08-29
Finansiell leasing
1997-08-29
Betalningsförmedling
1997-08-29
Utställande av administration av betalningsmedel
2002-09-11
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2002-09-11
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
ESTLAND
2005-12-28
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2005-12-28
Penningmarknadsmäkling
2005-12-28
Portföljförvaltning och -rådgivning
2005-12-28
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2005-12-28
Bankfacktjänster
2005-12-28
Utlåning
2005-12-28
Finansiell leasing
2005-12-28
Betalningsförmedling
2005-12-28
Utställande av administration av betalningsmedel
2005-12-28
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
FINLAND
2002-09-11
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2002-09-11
Penningmarknadsmäkling
2002-09-11
Portföljförvaltning och -rådgivning
2002-09-11
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2000-05-29
Kreditupplysningstjänster
2002-09-11
Bankfacktjänster
2000-05-29
Utlåning
2000-05-29
Finansiell leasing
2000-05-29
Betalningsförmedling
2000-05-29
Utställande av administration av betalningsmedel
2002-09-11
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2002-09-11
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
NORGE
2002-09-11
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2002-09-11
Penningmarknadsmäkling
2002-09-11
Portföljförvaltning och -rådgivning
2002-09-11
Förvaring och förvaltning av värdepapper
1997-08-29
Kreditupplysningstjänster
2002-09-11
Bankfacktjänster
1997-08-29
Utlåning
1997-08-29
Finansiell leasing
1997-08-29
Betalningsförmedling
1997-08-29
Utställande av administration av betalningsmedel
2002-09-11
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2002-09-11
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
Laddar sidan