Fidac

Fidac (Finansinspektionen Data Collection) är Finansinspektionens nya rapporteringssystem.

Fidac kommer att ersätta flera av de befintliga rapporteringssystemen för såväl periodisk som händelsestyrd rapportering.

Vad ska rapporteras när, och i vilket system?

Handledning och instruktionsfilmer

Fidac lathund

Fidac: Rapportera i formulär
Fidac: Rapportera med fil

Vad ska rapporteras när?

Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringskalendern för respektive bransch och företagskategori.

När en rapporteringsdag infaller på en helgdag

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Scheman och tekniska beskrivningar

Datainsamling Rapport-modulversion Giltig från Schema
Halvårsrapport Betalningsinstitut och E-pengainstitut betesa_v1 2022-12-31

Betalningsinstitut och E-pengarinstitut (zip-fil)

Insättningsgarantiavgift (Riksgälden) insgav_v1 2022-12-31

Insättningsgarantiavgift (zip-fil)

Kvartalsrapport för bostadskreditinstitut bkrq_v1 2023-03-31 Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut (zip-fil)
Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare faifq_v3 2022-09-30 Fondbolag & AIF (zip-fil)
Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare faifq_v4 2022-12-31 Fondbolag & AIF (zip-fil)
Kvartalsrapport för konsumentkreditinstitut kkrq_v1 2023-03-31 Kvartalsrapport Konsumentkreditinstitut (zip-fil)
Kvartalsrapport för värdepappers- och specialfonder vpsepcq_v2 2023-03-31 Värdepapper- och specialfonder (zip-fil)
Resolutionsavgift (Riksgälden) resavg_v1 2021-12-31 Resolutionsavgift (zip-fil)
Ränterisk i övrig verksamhet rrisk_v2 2022-09-30 Ränterisk (zip-fil)
Ränterisk i övrig verksamhet rrisk_v3 2023-03-31 Ränterisk v3 (zip-fil)
Standardrapport stnd_v2 2022-09-30
Säkerställda obligationer faso_v1 2022-12-31
Tjänstepension Kvartal tpnq_v2 2021-09-30 Tjänstepension Kvartal (zip-fil)
Tjänstepension År tpna_v2 2021-12-31 Tjänstepension År (zip-fil)
Tjänstepension År tpna_v3 2022-12-31 Tjänstepension År (zip-fil)
Tjänstepension Grupp tpng_v1 2022-03-31 Tjänstepension Grupp (zip-fil)
Uppgifter om Internt bedömt kapitalbehov uibkq_v1 2023-03-31 Uppgifter Internt Bedömt Kapitalbehov (zip-fil)
Garanterade insättningar (Riksgälden) garins_v1 2022-12-31 Garanterade insättningar (zip-fil)

 

Senast granskad: 2023-01-17