Internationellt

Hållbarhet är en central FI-övergripande fråga i det internationella arbete som vi deltar i. Frågor om kopplingen mellan hållbarhet och finansmarknaden (hållbar finans) tar stort utrymme i flera av de internationella organisationer som FI ingår i. Vi arbetar aktivt med frågorna både på EU-nivå och på global nivå.


Senast granskad: 2021-06-10