Kalendarium

2020

ons 09 sep, Branschsamtal om marknaden för företagsobligationer

Plats: Exakta former för mötet kommer bestämmas senare givet den rådande situationen med det nya coronaviruset (covid-19). | Om FI

Finansinspektionen bjuder in till rundabordssamtal för att diskutera åtgärder för att öka företagsobligationsmarknadens motståndskraft och förbättra dess funktionssätt, inklusive åtgärder för att öka transparensen.

tis 15 sep, Styrelsemöte, september

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 13 okt, Styrelsemöte, oktober

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 17 nov, Styrelsemöte, november

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

ons 25 nov, Stabiliteten i det finansiella systemet 2020:2

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar årets andra stabilitetsrapport.

tis 15 dec, Styrelsemöte, december

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

Laddar sidan