Möte om rapportering av misstänkt marknadsmissbruk

fredag 3 feb

Tid: 10.00–12.00 | Om FI

FI arrangerar ett möte för informations- och erfarenhetsutbyte när det gäller marknadsövervakning och rapportering av misstänkta order och transaktioner till Finansinspektionen (så kallade STOR-anmälningar). Inbjudna är de som skickat in sådana anmälningar under de tre senaste åren. Ekobrottsmyndigheten (EBM) medverkar med en gästtalare.