Resultat

2021

Undersökning om särskilda gränssnitt

FI ska undersöka Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt.

Laddar sidan