Resultat

2018

FI-forum: Nya föreskrifter om kreditriskhantering

2018-10-19 | FI-forum Marknad Bank

Den 1 mars 2019 börjar FI:s nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag att gälla. De nya bestämmelserna gäller alla krediter som inte är rena konsumtionskrediter. FI bjuder därför in till ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

CPMG, Inc. får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-19 | Sanktioner

CPMG, Inc. ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Mycronic AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan till FI.

Nordea Hypotek AB övrigt systemviktigt företag

FI har identifierat Nordea Hypotek AB som ett övrigt systemviktigt företag i Sverige. Däremot har FI valt att inte påföra bolaget något extra buffertkrav i egenskap av övrigt systemviktigt företag eftersom det kommer att omfattas av den kapitalbuffert för övriga systemviktiga företag som den finska tillsynsmyndigheten ålägger Nordea Bank Abp på gruppnivå.

Kategorisering av svenska kreditinstitut 2019

FI har tillsynskategoriserat de svenska kreditinstituten för 2019. Genom tillsynskategoriseringen tillämpar FI den europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) riktlinjer.

Skifte i kretsen av systemviktiga företag

FI har i år identifierat Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Nordea Hypotek AB som övriga systemviktiga företag i Sverige.

Egerton Capital får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-18 | Sanktioner

Egerton Capital (UK) LLP ska betala särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Betsson AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan till FI.

Citigroup Global Markets Limited får sanktionsavgift för sen flaggning i Loomis

2018-10-18 | Sanktioner

Citigroup Global Markets Limited ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Loomis AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Vostok Emerging Finance

2018-10-18 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med depåbevis i Vostok Emerging Finance Ltd till Finansinspektionen.

Erik Thedéen ordförande för nytt hållbarhetsnätverk inom Iosco

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har i dag beslutat att skapa ett hållbarhetsnätverk, Sustainable Finance Network (SFN).

Laddar sidan