Resultat

2018

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i HMS Networks

2018-12-13 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Uppdaterade regler hos Eiopa

Eiopa har gjort ett antal uppdateringar av valideringsreglerna i Solvens 2-rapporteringen. Förändringarna redovisas i dokumentet Solvency 2 List of validations på Eiopas webbplats.

Förändringar i trafikljusrapporteringen

Till följd av en systemuppdatering kommer funktionen Presentation av resultat för trafikljusrapporteringen inte längre att kunna användas. Däremot finns fortfarande Excelmallen, med en motsvarande flik med samma funktionalitet (Totalkrav), tillgänglig.

Anknutna försäkringsförmedlare behöver anmäla till Bolagsverket

2018-12-12 | Nyheter Försäkring

Anknutna försäkringsförmedlare som före den 1 oktober 2018 bedriver försäkringsdistribution vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet behöver anmäla detta till Bolagsverket.

Leif Erlandsson Konsult AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-12 | Sanktioner

Leif Erlandsson Konsult AB ska betala en sanktionsavgift med 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swedish Orphan Biovitrum

2018-12-12 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Översyn och utvärdering av banker

2018-12-11 | FI-forum Bank

FI följde upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Årets forum var en fördjupning där vi tog upp hur vi bedömer likviditetsrisk respektive intern styrning och kontroll inom ramen för ÖUP.

Laddar sidan