Resultat

2013

Remissvar om finansiella konglomerat

FI ser positivt på föreslaget till nya regler för finansiella konglomerat och grupper, men pekar på att det i vissa delar behövs förtydliganden och vägledning.

Laddar sidan