Resultat

2017

FoF Asset Management får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen ger FoF Asset Management Aktiebolag en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

2016

Anmärkning och sanktionsavgift till två företag i Nasdaqkoncernen

Nasdaq Clearing AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor. Nasdaq Stockholm AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 30 miljoner kronor.

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Torsdagen den 1 december presenterar Finansinspektionen sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Digitaliserad finansmarknad med utmaningar och möjligheter

Den ökade digitaliseringen kan leda till mer kostnadseffektiva lösningar för både konsumenter och finansiella företag. Det är dock viktigt att säkerställa att konsumentskyddet upprätthålls.

Trig Social Media bröt mot redovisningsregler

Trig Social Media AB har i en delårsrapport på ett antal punkter åsidosatt bestämmelserna om regelbunden finansiell information. Finansinspektionen har därför beslutat att ge bolaget en erinran för att ha brutit mot redovisningsreglerna. Trig Social Media ska även betala en straffavgift på 300 000 kronor.

2013

Mangold varnas och ska betala straffavgift på 6 miljoner kronor

Mangold Fondkommission AB har brutit mot flera centrala kundskyddsregler och har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll. Bolaget får därför en varning och en straffavgift på 6 miljoner kronor.

JRS Asset Management får anmärkning

Värdepappersbolaget JRS Asset Management har inte anmält förändringar i det kvalificerade innehavet av aktier i bolaget som det är skyldigt att göra. Bolaget får därför en anmärkning.

Värdepappersbolag ska betala straffavgifter för brister i rådgivningsverksamhet

Värdepappersbolagen Global Invest och Larsson & Partners har haft brister i rådgivningsverksamheten och i vissa fall allvarligt åsidosatt sina kunders intressen. Bolagen får därför en varning respektive en anmärkning och ska även betala straffavgifter. Dessutom återkallar FI Key Equipment Finance Nordic AB:s tillstånd för finansieringsrörelse.

2012

Bolånemarginaler och egenhandel – nyheter på årets Tillsynsdag

Marginalerna på bolån har ökat och bankerna har lärt sig läxan från HQ Bank. Det är nyheterna på årets Tillsynsdag.

Folksam LO Fond får anmärkning och straffavgift

Fondbolaget Folksam LO Fond AB har inte hanterat intressekonflikterna i verksamheten och har haft otillräcklig intern styrning och kontroll. Bolaget får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på sex miljoner kronor.

Laddar sidan