Resultat

2013

Beslut om förlängning av räntegolv för diskonteringsräntan

FI förlänger det tillfälliga räntegolvet för försäkringsföretagens beräkning av diskonteringsräntan.

Laddar sidan