Resultat

2016

Granskning av arbetsklimat och rutiner på FI

2016-10-11 | Pressmeddelanden Om FI

Finansinspektionen (FI) publicerar i dag resultatet av två undersökningar om arbetsklimat och rutiner på myndigheten. Det är FI:s internrevision som på styrelsens uppdrag har granskat processer kring tillsyn av banker. Samtidigt har FI även genomfört en extra medarbetarundersökning om ledarskap och förtroende.

2013

Henrik Braconier ny chefsekonom

2013-12-13 | Pressmeddelanden Om FI

Henrik Braconier anställs som ny chefsekonom på Finansinspektionen.

2011

Välkommen till Finansinspektionens 20-årsjubileum

2011-08-24 | Pressmeddelanden Om FI

1991 slogs dåvarande Försäkrings- och Bankinspektionerna samman till Finansinspektionen, med uppgift att övervaka svensk finansmarknad. Nu har Finansinspektionen nöjet att inbjuda till en jubileumstillställning som belyser både historia och framtid. Inbjudna gäster är representanter från finansbranschen, politiken och myndigheter samt anställda på Finansinspektionen.

Laddar sidan