Resultat

2015

Lämplighetsprövningar i Solvens 2

FI-forum om de nya bestämmelserna om lämplighetsprövningar i Solvens 2 och de ställningstaganden som FI har gjort.

2013

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Finansinspektionens syn och tillämpning av Eiopas riktlinjer för förberedelser inför Solvens 2-regelverket.

Eiopas riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopas, förslag till riktlinjer om förberedelse inför Solvens 2.

Laddar sidan