Resultat

2015

Lämplighetsprövningar i Solvens 2

FI-forum om de nya bestämmelserna om lämplighetsprövningar i Solvens 2 och de ställningstaganden som FI har gjort.

Information inför Solvens 2

FI-forum om aktuella frågor i det fortsatta förberedelsearbetet inför Solvens 2.

Hur ska Solvens 2-rapporteringen göras?

FI-forum om hur rapportering enligt Solvens 2-regelverket ska göras – sett ur ett praktiskt perspektiv.

2014

Fortsatta förberedelser inför Solvens 2 – några aktuella teman

FI-forum om aktuella teman i det fortsatta arbetet med förberedelser inför Solvens 2.

2013

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Finansinspektionens syn och tillämpning av Eiopas riktlinjer för förberedelser inför Solvens 2-regelverket.

Eiopas riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopas, förslag till riktlinjer om förberedelse inför Solvens 2.