Resultat

2013

Ny diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen (FI) föreslår en ny Solvens 2-anpassad metod för beräkningen av försäkringsföretagens diskonteringsränta. Metoden är tänkt att vara mer stabil och förutsägbar för företagen vilket i sin tur skyddar försäkringstagarna. Nu skickas förslaget ut på remiss.

FI planerar införa Solvens 2-anpassad diskonteringsränta för försäkringsföretagen

Finansinspektionen planerar att införa den diskonteringsränta som kommer att gälla i Solvens 2. Vid årsskiftet ska den nya diskonteringsräntan vara på plats. Till dess ligger räntegolvet kvar.

Laddar sidan