Resultat

2011

EBA presenterar slutgiltiga kapitalkrav på europeiska banker

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har presenterat hur stora kapitalbuffertar europeiska banker ska ha till nästa sommar. Nya krav kan beräknas utan övergångsregler vilket innebär att svenska banker inte längre behöver skjuta till nytt kapital.

Sverige invalt i förvaltningsstyrelsen för Europeiska bankmyndigheten

Tillsynsstyrelsen i den nya Europeiska bankmyndigheten (EBA) valde i går med en överväldigande majoritet in Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson i myndighetens förvaltningsstyrelse.

Laddar sidan