Resultat

2013

Delremiss om diskonteringsräntan

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i metoden för extrapolering av diskonteringsräntan. Ändringarna görs efter det att FI har tagit till sig av remissinstansers synpunkter. Det uppdaterade förslaget går nu ut på en snabb remissrunda. Föreskriften beräknas träda i kraft vid årsskiftet.

Laddar sidan