FFFS 1999:2

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:11) om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter för beräkning av premiereserv

Gäller från 1999-03-01

Dokument