FFFS 2000:8

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1999:4) om vissa avgifter för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2000-06-30

Dokument