FFFS 2007:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2007-11-01 , ändring av FFFS 2002:11

Dokument