FFFS 2004:17

Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Upphävd 2011-05-01 se FFFS 2011:14

Sammanfattning

Rapporteringsskyldigheten omfattar numera även sparbanker, fondbolag, försäkringsaktiebolag, understödsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar, inlåningsföretag samt finansiella institut.

Uppgifterna rapporteras via Finansinspektionens webbplats.

Dokument