FFFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2019-06-15 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

Med anledning av nya reglerna om offentliggörande av information i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna), görs också ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ändringarna innebär att den sammanställda informationen om kapitalbas och kapitalkrav som bolagen bör offentliggöra enligt de nya allmänna råden i tillsynsföreskrifterna, även bör lämnas i kapitaltäckningsanalysen i årsredovisningen och i delårsrapporterna.
Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr. 2019:2

Dokument