FFFS 2022:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2023-01-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI tar bort en bestämmelse om att mindre värdepappersbolag ska lämna upplysningar enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 Försäkringsavtal eftersom den upphävs. IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4. FI inför även allmänna råd om att IFRS 17 inte behöver tillämpas i årsredovisningen.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. ändr. 2022:8

Dokument