FFFS 2018:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Gäller från 2018-05-01 , ändring av FFFS 2011:49

Sammanfattning

Ändringarna är ett led i genomförandet av EU:s andra betaltjänstdirektiv som medför nya krav för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Ändringarna avser bland annat organisatoriska krav och de uppgifter som ska lämnas till FI. ändr. 2018:7

Dokument