FFFS 2017:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Gäller från 2018-01-03 , ändring av FFFS 2014:5

Sammanfattning

Finansinspektionen ändrar hänvisningen till bestämmelser om uppdragsavtal.

Ändringen börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:10

Dokument