FFFS 2016:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om övergångsreglering för försäkringsrörelse

Gäller från 2016-02-01 , ändring av FFFS 2015:21

Sammanfattning

Föreskrifterna har ändrats med anledning av att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 och 2015/2452 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2015. Ändringarna innebär att hänvisningar har gjorts i bestämmelserna om EU-gemensam tillsynsrapportering och offentliggörande till nämnda genomförandeförordningar . Ändringarna innebär att det nu blir tydligt vilka uppgifter som omfattas av den rapportering som sker i enlighet med övergångsbestämmelserna.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:5

Dokument